Bizi Arayın ? +90 242 538 73 73 +90 530 688 51 77

İlkokul Hakkında

İlkokul Hakkında

Waldorf İlkokulu Genel Bakış

Yaklaşık 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyada hızla yayılan uluslararası Waldorf Okullarında, Türk Milli Eğitim müfredatındaki derslerin yanı sıra sanatsal, müzikal ve el becerisini geliştirmeye yönelik atölye dersleri de önemli bir yer tutar. Okulun ilk gününden itibaren bireysel olan öğrenme sürecine müdahale edilmez.

Waldorf Okulları, sağlıklı bir gelişim için bireyin ruh, beden ve benliğinin gelişimini göz önünde bulundurarak, eğitim ve öğretimin doğru zamanda doğru yöntemlerle verilmesi gerektiğini savunur. Aksi halde ezberleyen, düşünmeyen, doğal olarak yorum gücü zayıf, üretemeyen bireylerin yetişmesine zemin hazırlanmış olur.

Waldorf İlkokulu Genel Bakış

Yaklaşık 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyada hızla yayılan uluslararası Waldorf Okullarında, Türk Milli Eğitim müfredatındaki derslerin yanı sıra sanatsal, müzikal ve el becerisini geliştirmeye yönelik atölye dersleri de önemli bir yer tutar. Okulun ilk gününden itibaren bireysel olan öğrenme sürecine müdahale edilmez.

Waldorf Okulları, sağlıklı bir gelişim için bireyin ruh, beden ve benliğinin gelişimini göz önünde bulundurarak, eğitim ve öğretimin doğru zamanda doğru yöntemlerle verilmesi gerektiğini savunur. Aksi halde ezberleyen, düşünmeyen, doğal olarak yorum gücü zayıf, üretemeyen bireylerin yetişmesine zemin hazırlanmış olur.

Amacımız

Ezberden uzak, öğrencinin bilgiyi özümsemesi, kavraması, sebep ve sonucu bir bütün olarak algılamasına yardımcı olmaktır. Çocukların bireysel öğrenme sürecine müdahale etmeden, sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için beden, ruh ve benliklerini göz önünde bulundurarak, bilgiyi doğru zamanda doğru yöntemlerle vermektir.

Etik Hedefimiz

Bireysel zeka ve becerileri ile birlikte, sosyal ve ahlaki gelişimi de dikkate alınarak, doğaya, canlılara, insanlara, farklı kültürlere saygılı, aile bağları güçlü, özgüveni tam, sosyal, çevresiyle uyumlu, kendiyle barışık, üretken, barışçıl, vizyon sahibi ve en az iki yabancı dil bilen dünya insanı yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ders Hedefimiz

Okulumuzda çocuklar arası rekabet oluşturmadan, öğrenmeyi öğretmek ders hedefimizdir. Öğrenciye bilgi yüklemeden, dersleri gerçek hayat ile bağ kurarak verip, çocukların bu dersi neden öğrendiklerini bilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Doğada ders işlemeyi, doğa faaliyetleri içeren sosyal etkinlikler ile birlikte, çocukların aralarındaki bağları güçlendirmeyi ve güçlü bir dayanışma ortamı meydana getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenmeyi, öğrencilerin birbirlerini desteklemesi ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Hareketli Sınıf

Ezberciliği reddeden ve yaşayarak öğrenmeyi ilke edinen okulumuzun ilk yılında ‘’hareketli sınıf yöntemi’’ uygulanmaktadır. Öğretmene, sınıftaki ilgiyi canlı tutma olanağı veren hareketli sınıf sistemi ile fiziki hareketlilik imkânı sağlanır ve çocukların algısı üst düzeyde tutulur.

Güne Başlangıç

İlkokulda dersler her gün iki saat süren ana ders ile başlar. Öğrenciler, öğretmen tarafından bireysel karşılanır. Sonra çocuklar ile çember kurarak Türkçe ve iki yabancı dilde ritmik uygulamalar yapılır. Bu uygulamalar öğrenciyi derse hazır hale getirir. Şarkılar, şiirler, tekerlemeler ve hareketli oyunlar ritmik bölümün en önemli unsurlarıdır.

Devirsel Ana Ders

Türkçe ve matematik dersleri dönüşümlü işlenir. Bundaki amaç konuların derinlemesine ele alınmasıdır. Waldorf Okullarında farklı etkinliklere yer verilir. Böylece öğrencinin kendi deneyimleriyle ders konusunu özümsemesi sağlanır. Ana dersi takip eden; Hayat bilgisi, İngilizce, Almanca, Doğa Gezileri, Resim, Tiyatro, Koro, müzik enstrümanı öğrenme, el sanatları (örgü, dikiş, nakış vb) dersler ile çocukların her alanda gelişmeleri desteklenir.

Matematik Derslerinde Yaşayarak Öğrenme

Dersler, hareketler eşliğinde sık sık ritmik saymalar, tekerlemelerle desteklenir. Tümdengelim metodu kullanılarak, bütünden parçayı bulmak amaçlanır. Doğal malzemelerle hazırlanmış veya bir hikaye ile kurgulanmış olan problemler sayesinde öğrenciler sonuca ulaşmada farklı yolların olduğunu deneyimleyerek kavrar.

Harflerin Yaşatılarak Öğretilmesi

Okuma Yazma çalışmalarında, çocuklara harfleri öğretmekten ziyade her harfi hissetmesine olanak verilmeye çalışılır. Bu yaş grubu çocuklar için harf denilen sembollerin soyut bir şey olduğunu ve onlar için bir şey ifade etmediğini biliyoruz. Bu yüzden çocuklara önce can kulağıyla dinledikleri bir hikâye serüveni içinde harflerle duygusal bağ kurmaları sağlanır. Seçilen kelimenin hikâyesi tahtaya resmedilerek imgesel öğrenme de desteklenir. Harf eğitiminde okuma yazma, halatlar üzerinde yürüme, fasulyelerle yazma, harf kurabiyeleri, şekil çizme çalışmaları gibi etkinliklerle çocuğun öğrenimi pekiştirilir.

Waldorf Okulumuzda Yabancı Dil

3-10 yaş arasındaki çocuk, yabancı dil öğrenimini şaşırtıcı şekilde aksansız olarak geliştirebilmektedir. Bu nedenle okulumuzda yabancı dil kazanımına anasınıfı ve 1.sınıfta iki dil ile başlatılır. Öğretmenlerin canlı, yoğun mimik ve jestlerle süslü anlatım ve hareketleriyle tanışan çocukların bu dönemdeki taklit yeteneğinden faydalanılarak duyma ve konuşma becerileri geliştirilir, dil hissi kazandırılır.

Doğa içerisinde bulunan Waldorf Eğitim Vakfı Kampüsü, küçük çocuklarına da ayrı Anaokulu binası ile tüm olanakları sağlar.

Türkçe, Almanca ve İngilizce dil edinimleri ile birlikte sınıf kapılarını doğrudan yaşamın geniş bahçesine açan Waldorf Eğitim Vakfı Anaokulu,2016/2017 Öğretim yılı için kayıtlarına başlamıştır.

Okul ve anaokulumuz yerli ve yabancı tüm velilerin katılımına açık olup, Waldorf Pedagojisi Veli Eğitim Seminerlere katılım zorunluluğu mevcuttur

Veli ve öğretmenlerden oluşan Waldorf Eğitim Vakfı ve Eğitim Derneği, herhangi bir Ticari amaç gütmeden çocuklara ve gençlerimize bu eğitim olanağını sunmak için okul kuruculuğunu üstlenmiştir.

Öğrenci Hedefleri Arasında

Waldorf öğrencisi okulu bir zorunluluk olarak görmemekte, okula severek gitmektedir. Geçer not almak, sınıfı veya dersi nasıl olursa olsun geçmek hedefleri arasında değildir; klasik eğitim sistemi içerisinde karşılaşılan sınav korkusu, başarılı olma stresi gibi durumlar ortadan kalkmaktadır.