Bizi Arayın ? +90 242 538 73 73 +90 530 688 51 77

Waldorf Eğitim Vakfı

TÜZÜK

Madde 1 – Kuruluş;
İşbu vakıf senedinde ismi bulunan gerçek kişi kurucular tarafından Medeni Kanun Hükümlerine göre vakıf kurulmuştur.

Vakfın Adı
Vakfın adı “WALDORF EĞİTİM VAKFI” olup, kısa adı WALDORF VAKFI’dır. Bu senette kısaca “VAKIF” deyimi kullanılmıştır.

Vakfın Merkezi
Oba Mah. Karakocalı Mevkii Özel Yaşam İlköğretim Okulu 07460 Alanya

Madde 2 – Vakfın Gayeleri;

Türkiye’de çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, engelli olsun ya da olmasın, yaşam alanı içinde yer alması, bu ortamın değerlerine ve biçimlendirilmesine katkıda bulunması için bedensel, ruhsal, zihinsel yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak bir yaşam ve eğitim sanatı modeli oluşturulması, bu çerçevede sivil toplum ruhu ile Waldorf Pedagojisinin öğrenilmesi, tartışılması ve eğitime tabi olanların yararlanmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir.

Çocuğu birey olarak görüp yaratıcılığını, öğrenme yeteneğini, düş gücünü, iradesini ve iyimserliğini destekleyen bütüncül Waldorf pedagojisini benimseyen ve uygulayan bu eğitim sanatının temellerini Avusturya asıllı Rudolf Steiner atmıştır.

 1. Vakıf bu konular üzerinden amacını gerçekleştirmek, faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek için çalışır;
  1-a) Vakıf Waldorf Pedagojisi ile ilgili araştırmalar yapar, yapılmasını sağlar,  alanda yapılan araştırma ve diğer kaynaklardan bir  arşiv oluşturmak, çeviriler yapmak, yayın çıkarır,  kendi  bünyesi içinde ve dışında bir öğrenme ve paylaşım alanı sağlar; bu eğitim sanatını uygulayacak kurumların gelişmesi ve yerleşmesi için gerekli programları geliştirir, bu amaçla bilim ve danışma kurulları oluşturur, çalıştaylar düzenler,
  1-b) Bu eğitim sanatının gelişmesi ve yerleşmesi için eğitimcileri, velileri  ve bu alandaki her türlü çalışmaları destekler, bu pedagojiyi uygulayacak kişi, kurum ve kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık  vererek  teoride ve uygulamada en iyi örneklerin oluşturulmasını sağlar,
  1-c) Diğer ülkelerdeki Waldorf kurumları ile işbirliği içinde çalışarak bu eğitim sanatının temel ilkelerinin uygulamalarda korunmasını sağlar,
  1-d) Bu eğitim sanatına ilgi duyan ve faydalanmak isteyen, eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki girişimleri bir çatı altında toplayarak Türkiye’de Waldorf Eğitimini bir bütünlük içerisinde prensipleri doğrultusunda destekler,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  2-a) Bu eğitim sanatını benimseyen uygulamalı okullarda çalışacak eğitmenler, danışman ve yöneticiler yetiştirmek için eğitmenlerin eğitimine yönelik seminerler düzenler, eğitim kurumu açar ve bu doğrultuda kurslar, konferanslar, toplantılar organize eder,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Vakıf faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak vakıfların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki vakıf veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Vakıf ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Vakıf üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer vakıflarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 15. Vakfın amaçları kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim ve öğretim kurumları, okullar açmak ve işletmek.

WALDORF EĞITIM VAKFI YÖNETIM KURULU ÜYELERIMIZ

Sevda Demirtaş
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Devamı »

Hasan Öner
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Devamı »

Orhan Demirtaş
WALDORF EĞİTİM VAKFI İCRA KURULU YÖNETİCİSİ

Devamı »

Herhangi Bir Sorunuz Varsa Bizi Arayın +90 242 538 73 73