Bizi Arayın ? +90 242 538 73 73 +90 530 688 51 77

Ortaokul Hakkında

Ortaokul Hakkında

Yaklaşık yüz yıllık köklü bir geçmişe sahip olan dünyada hızla yayılan uluslarası Waldorf Okullarında , Türk Milli Eğitim müfredat dersleride yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile Waldorf yaklaşımı ve eğitim metodları birlikte yürütülür.
Her yeni öğretim yılında sınıfta işlenen konular; 8.sınıfın sonunda tüm dünya, gençlerin görüş alanına girene kadar genişler. Kişisel eylem, konuların sanatsal incelemesi ve ilerleyen yaşla birlikte bağımsız kavramların oluşumu, eğitimin tüm alanlarına yayılır. El sanatlarına ahşap ve bahçe dersleri eklenir. 4.sınıfta başlayan yerel coğrafyanın yerini 5.sınıfta Türkiye coğrafyası alır. 6,7 ve 8.sınıfta ise diğer kıtalar işlenerek tüm dünya coğrafyası etnik farklılıklarıyla birlikte ele alınır. 5.öğretim yılında alt sınıfların anlatı materyalinde önemli bir rol oynayan mitolojiden gerçek tarih derslerine geçiş yapılır. 8.sınıfa kadar, örnekler kullanılarak, tarih öncesinden günümüze uzanan bir yolculuk yapılır. Doğa bilimleri, 4.sınıfta ilk olarak insan ve hayvan çalışmalarından, 5.sınıfta bitki, 6.sınıfta taş ve kaya çalışmalarına, 7.sınıfta beslenme ve astronomiye, 8.sınıfta anatomi ve cinsel eğitime kadar gelişir. Fizik, okulun 6.yılında, kimya ise 7. yılında başlar. Her iki derste de kesin gözlemlere ve bu gözlemlerden varılan sonuçlara dayanarak yeni bir düşünme becerisi kazandırılır: Kendi kişisel neden-sonuç ilişkisini kurma. Matematik dersinde öğretim yıllarına göre işlenen temel konuların yanında, her ana dersin ilk bölümünde yapılan zihinsel hesaplamalar ve hayatın içinden problemlerle çocukların analitik düşünme becerileri gelişim basamaklarına uygun bir şekilde geliştirilir.