Bizi Arayın ? +90 242 538 73 73 +90 530 688 51 77

Sıkça Sorulan Sorular

Waldorf Okullarının diğer okullardan farkı nedir?

Waldorf Okulları esas olarak dini inanıştan, etnik kimlikten, dünya görüşünden ve ailelerin gelir seviyesinden bağımsız olarak bütün çocuklara açıktır. Ayrıntılı veli toplantılarından sonra her çocuk için okulda özel bir kayıt görüşmesi yapılır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler ileri sınıflara da alınabilirler.

Waldorf Okullarının diğer okullardan farkı nedir?

Waldorf Okulları, çocukların ve gençlerin entelektüel, yaratıcı, sanatsal, pratik ve sosyal kabiliyetlerini aynı oranda geliştirmek ister. Waldorf öğrencileri birinci sınıftan itibaren iki yabancı dil öğrenirler. Erkek ve kız öğrenciler, el işi dersinde beraberce örgü örerler, dikiş dikerler ve terzilik yaparlar ve atölye dersinde beraberce keserler, çekiçlerler ve törpülerler. Onlar, her sekizinci ve on ikinci sınıfta iddialı bir tiyatro oyunu öğrenirler ve büyük yıllık çalışmalarında kendi seçtikleri bir konu hakkında teorik ve pratik çalışmalar yaparlar. Bahçıvanlık ve ritmik jimnastik gibi dersler, müfredatın ayrılmaz unsurlarındandır.

Bir çocuğun Waldorf Okuluna alınabilmesi için sanatsal kabiliyeti olması gerekir mi?

Hayır, Waldorf Okulu bütün yeteneklere açıktır. Yeni beyin araştırmaları, çocuklar ve gençlerin sanatsal egzersizlerle yapılan işin dışında başka beceriler de kazandığını ispatlamıştır. Waldorf öğrencileri resim yapar, çizer, yoğurur veya müzik çalarlarsa, özellikle farklı algılama şekillerinin eğitimi ve yaratıcı potansiyellerinin gelişimi söz konusudur; bu arada öğrencilerin kendi kabiliyetleri elbette dikkate alınır. Waldorf öğretmenleri, öğrencilerinin duyularını, yaratıcılıklarını ve bağımsız kişiliklerini dengeli bir şekilde geliştirmeye gayret gösterirler.

Waldorf Okuluna genel olarak öğrenme bozukluğu olan çocukların gittikleri doğru mudur?

Waldorf Okulları esas olarak dini inanıştan, etnik kimlikten, dünya görüşünden ve ailelerin gelir seviyesinden bağımsız olarak bütün çocuklara açıktır. Ayrıntılı veli toplantılarından sonra her çocuk için okulda özel bir kayıt görüşmesi yapılır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler* ileri sınıflara da alınabilirler.

Waldorf Okullarında sınıflarının hep büyük olduğu doğru mudur?

Bu, okuldan okula farklılık göstermekle birlikte bazı okullardaki sınıfların büyük olduğu doğrudur; ancak sınıflar bazı derslerde iki veya üç gruba ayrılırlar. Bir dersi daha kolay öğrenen çocuklar, daha zor öğrenen çocuklara yardım ederler. Öğretmenler, çok hızlı kavrama kabiliyeti olan çocuklara daha zor ek ödevler verirler. Büyük bir sınıfta değişik kişilikte, mizaçta ve özellikte birçok çocuğun olması, on iki yıl boyunca büyümekte olan gençlerin birbirlerinden öğrendikleri sosyal bir birlik oluşturur.

Waldorf Okullarında not verme ve sınıfta kalmanın olmadığı doğru mudur?

Waldorf Okulları, ilk ve ortaokulda not vermekten kaçınsa da, öğrencilerin çalışmaları elbette değerlendirilir. Notların yerine, öğretmenlerin öğrencilerin kişilik ve öğrenme gelişimlerine dikkat ettikleri bireysel değerlendirmeler vardır. Yani önemli olan sadece bilgi seviyesi değil, aksine belirli bir zaman dilimindeki toplam gelişimdir. Waldorf öğrencileri, birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar almak istedikleri diplomadan bağımsız olarak sağlam bir cemaat içinde yaşarlar: Kimse yarı yolda bırakılmaz.

Not yok, sınıfta kalmak yok: öğrencilerin yine de öğrenme motivasyonları var mıdır?

Waldorf dersleri çok eylem odaklı olduğu için ve her bir öğrencinin gelişim aşamasına uydurulduğu için, bu problem çok nadir ortaya çıkar. Çocuklar ve gençler, şahsi inisiyatifi dışarıdan gelen başarı baskıları ile değil, canlı ilgi ve farklı ders içeriklerine karşı kişisel coşku sayesinde geliştirirler. Bu ders içerikleri, öğretmen tarafından çocukların kişisel tecrübe dünyalarına ve kişisel serüvenlerine uygun, yaratıcı ve gerçeğe yakın bir şekilde tasarlanır. Waldorf öğretmenleri, bu ağır pedagojik göreve özel seminerlerde ve üniversitelerde hazırlanırlar.

Waldorf pedagojisi, mutlu bir dünya hayali peşinde koşmak gibi bir şey değil midir? Öğrenciler daha sonra “acı gerçekle” baş edebilirler mi?

Waldorf öğrencilerinin özellikle iş dünyasında tarafından takdir edildiklerini pratik hayat göstermektedir. Entelektüel becerilerin tek ilgi alanı olmadığı bir okulda, takım çalışmasına elverişlilik, yaratıcılık, metotlu düşünebilme yeteneği gibi anahtar nitelikler, ilkokul gününden itibaren gelişir. Kapsamlı mezun araştırmalarının gösterdiği gibi, Waldorf öğrencileri tüm üniversite ve meslek alanlarında başarı ile eğitim almakta ve çalışmaktadır.

Bir Waldorf okulunda hangi diplomalar alınabilir?

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğundan, diğer özel yada devlet okullarında alınabilecek bütün diplomaların alınabileceği esastır.

Waldorf okulu pahalı mıdır?

Waldorf Okullarında Ticari amaç güdülmez. Hiçbir çocuğu maddi sebepler yüzünden dışarıda bırakmamak, Waldorf okulunun temel prensibidir. Ancak Türkiye de özel okullara verilen devlet destekleri yeterli gelmediğinden, velilerden eğitim ücreti adı altında, okul işletme maliyet katkı parası talep etmek durumundayız. Buna rağmen bütün çocukların okula gelebilmelerini sağlamak için, öğretmenler ve veliler dayanışma grupları kurarlar. Bu gruplar uluslararası her okulda farklı yapılandırılmıştır; ancak hepsinin ortak amacı, ailelerin farklı ekonomik şartlarına göre okul ücretlerini dengelemektir.

Waldorf okulları kendilerini “serbest okullar” olarak adlandırırlar. Bu, çocukların otoriteye karşı yetiştirildikleri anlamında mıdır?

“Serbest okul” kavramı, kural olmadığı anlamına gelmez, aksine bu okulların geniş bir pedagojik otonomiye sahip olduklarını gösterir. Waldorf öğretmenleri, ilk seviyede öğrencileri ile sevgi dolu bir otoritenin hakim olduğu bir ilişki kurarlar. Çocuklar sınırlarını zorlarlar. Sadece yetişkinler tarafından sınırları bildirildiğinde, bir taraftan kendilerini güvende hissederler, diğer taraftan kendilerini müstakil bir şahsiyet olarak yaşarlar. İlerleyen yıllarda öğretmen-öğrenci-ilişkisi kapsamlı bir öğrenme ortaklığına dönüşür.

Çocuklar ilk sekiz senede neden mümkün oldukça aynı sınıf öğretmenine sahiptirler?

Çocuklar, ancak istikrar ve ritmin hakim olduğu bir toplumda sağlıklı bir şekilde gelişebilirler. Burada onlara güvenilir bir dayanak olmak için, Waldorf sınıf öğretmeni “sınıfına” imkân dâhilinde altı ile sekiz seneye kadar eşlik eder ve her gün en az ilk iki saatlik ders verir. Değişken “devirsel derslerde” öğretmen öğrencileri ile farklı konuları birlikte derinlemesine işler. Bu arada öğrencilerini çok iyi tanır ve bireysel olarak onların kuvvetli ve zayıf tarafları ile ilgilenebilir.

“Devirsel ders” kavramından ne anlaşılmalıdır?

Bir öğleden öncenin ilk iki saatinde öğrenciler, birkaç hafta boyunca yoğun bir şekilde belirli bir alanda çalışırlar. Öğrenciler için mesela üç hafta boyunca her sabah iki saat Matematik, Coğrafya, Türkçe, Tarih veya başka bir ana ders olur. Devirsel dersin içeriği, 21 gün sonra değişir ki bununla çocuklar konuya yoğun bir şekilde özümseme imkanı bulur. Hesaplama ve yazma gibi ana beceriler, devirsel derslerin dışında alıştırma saatlerinde pekiştirilir. Devirsel derslerin arkasından Branş öğretmenleri, spor, yabancı dil, ritmik jimnastik, müzik ve el sanatları ve sanatsal alanlardaki dersleri üstlenirler.

Lise kısmında gençler meslek hayatına nasıl hazırlanırlar?

Lise kısmında gençler, bütün bölümlerde akademik eğitim veya meslek eğitimi almış öğretmenler tarafından eğitilirler. Öğrencilerin bütün okul hayatı boyunca kazandıkları pratik becerileri, sekizinci sınıftan sonra değişik stajlar ile desteklenir: Çocuklar, bir tarım stajında, bir orman stajında, bir tarla ölçümü stajında, bir işletme stajında ve bir sosyal stajda hayatın içinde bir meslek eğitimi altyapısı elde ederler. Bu arada stajların asıl amaçları meslek seçimine destek olmak değil, sosyal becerilerin kazanılmasıdır.

Bu kadar çok staj yapılan, tiyatro oynanan ve el işleri ile uğraşılan yerde diploma hazırlıkları ihmal edilmiş olmaz mı?

Bu aktivitelerin ödevlerle birlikte bazı senelerde öğrencilere ağır geldiği doğrudur. Ancak yaşadığımız tecrübeler göstermektedir ki, sınav başarıları bunlardan etkilenmemektedir. Çünkü Waldorf öğrencilerinin ortalama okul bitirme notları, en azından devlet okullarındaki öğrencilerin ortalamaları seviyesinde veya üzerindedir.

Waldorf Okulunda doğa bilimlerinin bir önemi var mıdır? Waldorf okullarında bilgisayara karşı nasıl davranılır?

Waldorf okullarında tabii bilimler de, diğer bölümlerle eşit derecede vardır. Bilişim bölümü, Waldorf okulları eğitim planının önemli bir unsurudur. Ancak pedagogların çocukların virtüel dünyayı tanımadan önce gerçek dünyayı tanımaya ve yaratıcı ve sosyal becerilerini geliştirmeye daha çok önem verdikleri bilinmelidir. Lise kısmında her Waldorf öğrencisinin bilgisayar donanımları ve programları ile çalışması doğaldır. Tabii bilimler hakkında bir PİSA araştırması, Waldorf öğrencilerinin tabii bilimlerdeki ortalamanın üstündeki becerilerini tespit etmiş ve bu başarıyı, uygulanan eğitim tekniğine bağlamıştır.

Waldorf Okulunda Sınav, Not ve Karne uygulamaları nasıl olur?

Milli Eğitim Bakanlığın belirlemiş olduğu Müfredata bağlı kalarak tüm sınavlar ve not değerlendirmeleri yapılmaktadır, ancak notlar öğrencilere doğrudan yansıtılmaz. Bunun yanı sıra her öğrenci için tüm yönleriyle değerlendiren bireysel raporlar hazırlanmaktadır. Karneler her çocuk için, sınıf öğretmeninin ve branş öğretmenlerinin hazırlamış olduğu sözlü kompozisyon şeklindedir. Ayrıca Not Karnesi sadece Velilere teslim edilir, çocuklara gösterilmez. Waldorf okullarında notlara bağlantılı başarı baskısını ret eder.

Waldorf Okulunda TEOG Sınavı ve Üniversite girişleri nasıl olur?

Uluslararası Waldorf Okullarının uyguladığı derslerin ve eğitim metotları yanı sıra, Milli Eğitim Müfredatı da takip edildiğinden, Çocuklar TEOG sınavına girebilir, başka bir Lise ye geçiş mümkündür. Ancak tavsiyemiz, öncelikle waldorf eğitim sürecini kendi okulunda bitirmesi ve Lise sürecinde gelecekte seçmek istediği mesleğini tespit etmesine olanak sağlamaktır. Buna göre okumak istediği Üniversite ve bölümünü bilinçli seçmesi sağlanır.

Waldorf Okulunda okuyan bir Çocuk başka okullara geçiş yapabilir mi? Sorun olur mu?

Her Çocuğun herhangi bir okul değişikliğinde yaşadığı adaptasyon sürecinden çok farklı olmaz. Genel de Waldorf Okulundan almış olduğu sağlam bir eğitim altyapısı ile çocuk her okula uyum sağlayabilir. Ancak Waldorf Okulunun tüm Eğitim ve kolektif çalışma Ortamını özleyebileceğini söylemek mümkündür.

Waldorf Okullarında Sporun yeri nedir?

Tüm sanatsal derslerin yanında, spor da önemli bir yer tutar. Waldorf Okullarında tüm spor disiplinleri sınıflara göre belirlenmiş bir müfredat dâhilinde yürütülür. Yanı sıra her bir Waldorf Okulunun kararına bağlı olarak, Takım Ruhu geliştirici Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Futbol gibi okul takımları da mevcut olabilir.

Başka okullardan Waldorf Okullarına yatay geçiş mümkün müdür?

Prensip olarak Waldorf Okullarına yatay geçiş her zaman mümkündür. Çocukların gelişimine ve ruhuna uygun Milli Eğitim Müfredatı takip edilerek ders işlendiğinden, kolayca sınıf arkadaşlarına adapte olurlar. Ancak Çocuklar bu eğitim sistemine ne kadar erken dâhil olabilirse, çocuğun sağlıklı gelişimi o kadar desteklenmiş olur.