Waldorf Pedagojisi

Uluslararası Waldorf Okulları ve Pedagojisi Nedir?

Türkiye’deki ilk Waldorf Okulu olan Özel Yaşam Okulları ile birlikte Dünya’da 62 Ülkede, 1067’sı resmi olmak üzere, toplam 1500 civarında Waldorf Eğitim Bilimlerini uygulayan okul, ayrıca 2000 civarı Anaokulu ve Kreş mevcuttur.

100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyada hızla yayılan Uluslararası Waldorf Okulların mezunları istatistiklere göre lise bitirme ve Üniversite Giriş Sınavlarında en az ülke ortalamaları seviyesinde veya üstünde bir başarıya sahiptirler.

Ancak Waldorf Okulları bireylerin entelektüel gelişimlerine değer vermenin yanısıra çocukları hayata hazırlamayı da ilke edinmiştir. Doğaya, canlılara, insanlara, farklı kültürlere saygılı, aile bağları güçlü, özgüveni tam, sosyal, çevresiyle uyumlu, kendisiyle barışık, üretken, barışçıl, vizyon sahibi ve en az iki yabancı dil bilen dünya insanı yetiştirmeyi hedefler. Eğitimin dışında hiçbir şekilde ticari, siyasi, ideolojik, din veya herhangi bir misyon amacı GÜTMEZLER. Ezberden uzak, yaşayarak öğrenmeye dayanan bu okullardaki amaç öğrencinin bilgiyi özümsemesi, kavraması, sebep ve sonucun bir bütüncül olarak algılaması üzerine kuruludur. Tüm klasik derslerin yanı sıra Anasınıfı itibariyle iki yabancı dil ile başlayan ve Müzik, Sanat, El beceresi Atölye çalışmaları ile Üniversite girişine kadar öğrenimi destekleyen ve zenginleştiren bir eğitim sistemidir.

Waldorf Pedagojisi’nin Uluslararası Başarısı

Finlandiya Milli Eğitim Sistemi Waldorf Pedagojisi üzerine yapılandırılmıştır. Finlandiya, “Çocuk Eğitim için değil, Eğitim Çocuk için olmalıdır” kilit ilkesi ile yola çıkarak Eğitim sistemlerinde köklü reformlara gitmiştir. En son 2016’da açıklanan PİSA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı listesinde yine Avrupa’nın zirvesinde yerini almıştır.

Amerika Birleşik Devletlerindeki 160 Waldorf Okulunun 40 tanesi dünya teknoloji ve bilişim merkezi Silikon Vadisi bölgesindedir. Burada Waldorf öğrenci velilerin % 75’i bilişim devleri vb. şirketlerde üst düzey yönetici ve bilim insanlarıdır.

2006 PISA (OECD) değerlendirme sonuçlarına göre, özellikle Waldorf Okullarının Öğrenicileri Fen Bilim Derslerini uygulamalı işlediklerinden, uluslararası genel ortalamaların çok üstünde başarı gösterdikleri tespit edilmiştir.

Uluslararası Waldorf Okulları ve Pedagojisinin Başarılarını uzunca sıralamak mümkündür. Ancak, Waldorf Okullarında en önemli iki temel unsuru şu şekilde özetlenebilir:

  • Eğitimde sevgiye dayalı bir ortam yaratılmak. Genelde soyut olan ders konuların, gerçek hayat ile bağ kurulması ile öğrencilerin şevk ile derslerini işlemelerini ve okula severek gelmelerini sağlar.
  • Çocuklarda başarı baskısının yerini başarı özgürlüğü almaktadır. Sınıf içerisinde bireyler yarıştırılmaz ve öğrenciler not yarışına girmezler, not hedefler arasında değildir. Çocukların uzmanlar eşliğinde bireysel ve ruhsal gelişimleri velilere düzenli olarak rapor edilir. Çocukların yetiştirilme sürecinde veliler aktif olarak dâhil edilir.

İlgili Dökümanlar (Tez, Makale vb. Çalışmalar)

Rudolf STEİNER ve Waldorf Okulu / Araş Gör. Dr. Hüseyin KOTAMAN
Waldorf Pedagojisi ve Yabancı Dil Eğitimine Genel Bakış / Orhan DEMİRTAŞ